O nás

„Jilemnický okrašlovací spolek“ chce navázat na činnost Okrašlovacího spolku v Jilemnici v 19. a na začátku 20. století. Charakter a působnost spolku ustanovuje článek II stanov: Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se sdružují k aktivní činnosti pro zkrášlování životního prostředí a vylepšování životního stylu v Jilemnici a okolí. Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Spolek působí v Jilemnici a okolí.
Cíle spolku ustanovuje článek III stanov: Základní cíle spolku jsou zejména:
a) aktivně působit na spoluobčany se záměrem vytvářet vztah k Jilemnicku a vytvářet pocit spoluzodpovědnosti za vše kolem,
b) šířit pochopení pro ochranu a obnovu historických památek jako jednoho ze zdrojů poznání minulosti a duchovního obohacení přítomnosti a aktivně přispívat k jejich obnově,
c) šířit pochopení pro ochranu, obnovu a rozšiřování zeleně, napomáhat zkrášlování města a jeho okolí a přispívat ke zlepšování životního prostředí,
d) povznášet tělo i ducha svých členů aktivní činností.

Spolek byl zaregistrován u Ministerstva vnitra ČR dne 6. března 2008 a bylo mu přiděleno identifikační číslo 22680454.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com